This Day in History: 1990-06-01

DDR-minister van Milieu Steinberg maakt bekend dat de twee reactoren die nog in bedrijf zijn in de kerncentrale van Greifswald eind dit jaar zullen worden stilgelegd wegens ‘ernstige veiligheidstekortkomingen.’