This Day in History: 1990-05-29

Radicale hervormer Boris Jeltsin wordt verkozen tot president van het parlement van de Russische Sovjetrepubliek.