This Day in History: 1990-04-20

De Amerikaanse president George Bush verklaard de intentie van de drie westerse zegevierende machten om de internationale soevereiniteit terug te geven aan een verenigd Duitsland.