This Day in History: 1990-04-11

Conferentie over economische samenwerking in Bonn: de 35 KVSE-landen pleiten voor markteconomieën met vrije handel en privé-eigendom.