This Day in History: 1990-04-10

De Sovjet-Unie blijft zich verzetten tegen de deelname van West-Berlijners aan de verkiezingen voor de Bondsdag, omdat dit een schending zou betekenen van de vierpartijenovereenkomst over Berlijn.