This Day in History: 1990-04-09

De alliantie voor Duitsland, de SPD en de liberalen in de DDR komen overeen één grote coalitie te vormen.