This Day in History: 1990-04-02

De CSFR begint besprekingen over de wet inzake de rehabilitatie van slachtoffers van het communistische regime.