This Day in History: 1990-03-14

Het eerste massagraf met de slachtoffers van een NKVD-kamp van 1945 tot 1950 is ontdekt in Funenfiche bij Neubrandenburg.