This Day in History: 1990-03-09

Erich Mielke, de voormalige minister van Staatsveiligheid, die sinds 8 december 1989 in hechtenis zit, wordt om gezondheidsredenen vrijgelaten.