This Day in History: 1990-02-28

Het Sovjet-parlement neemt een wet aan die het eigendom verklaart van de mensen die er wonen. Het onroerend goed wordt nu beheerd door de lokale Sovjets.