This Day in History: 1990-01-25

Volgens een in opdracht van de EG-Commissie uitgevoerde enquête is ongeveer 78 procent van de ondervraagden in de Lidstaten voorstander van de Duitse eenheid.