This Day in History: 1990-01-23

De federale regering verstrekt leningen ten belope van zes miljard DM om kleine en middelgrote ondernemingen in de DDR te steunen.