This Day in History: 1989-12-28

In Tsjecho-Slowakije wordt de symbolische figuur van de Praagse Lente, Alexander Dubcek, tot voorzitter van het parlement gekozen.