This Day in History: 1989-12-22

Een gezamenlijke regionale commissie met vertegenwoordigers uit Oost en West wordt opgericht en heeft tot doel de ontwikkelingsmogelijkheden van Berlijn als plaats voor internationale ontmoetingen te bevorderen.