This Day in History: 1989-12-15

In het Deutsches Theater in Oost-Berlijn worden voor het eerst teksten van de DDR-regimecriticus Robert Havemann voorgelezen.