This Day in History: 1989-12-13

Op een gezamenlijke persconferentie van de twee Duitse sociaaldemocratische partijen verklaart SPD-voorzitter Hans-Jochen Vogel de dialoog met de SED voorbij.