This Day in History: 1989-12-08

De Bulgaarse oppositiegroeperingen vormen samen de ‘Vereniging van Democratische Krachten’. Ze willen een meerpartijenstelsel en de markteconomie invoeren.