This Day in History: 1989-12-04

Tijdens een bijeenkomst van de staten van het Warschaupact geeft de Sovjet-Unie voor het eerst toe dat zij in 1968 de CSSR heeft aangevallen in strijd met het internationaal recht.