This Day in History: 1989-12-01

Het voorzitterschap van het CPC in de CSSR omschrijft de invasie van het Warschaupact in Praag in 1968 als ‘ongerechtvaardigd’ en ‘fout’.