This Day in History: 1989-11-16

De Oost-Berlijnse Academie van Wetenschappen revalideert haar voormalige leden Ernst Bloch en Robert Havemann.