This Day in History: 1989-11-16

Hongarije is het eerste lid van het Warschaupact dat het lidmaatschap van de Raad van Europa aanvraagt.