This Day in History: 1989-11-14

De Opperste Sovjet van de USSR verklaart de ‘barbaarse daden van het stalinistische regime tegen de massaal gedeporteerde volkeren’ als misdadig.