This Day in History: 1989-11-12

In het weekend hebben ongeveer drie miljoen DDR-burgers de Bondsrepubliek en West-Berlijn bezocht. Het verkeer in de gebieden bij de grens is gedeeltelijk vast komen te staan.