This Day in History: 1989-10-16

Het presidium van de DDR-schrijversvereniging publiceert een oproep tot ‘revolutionaire hervorming’ en omschrijft de ‘onwetendheid’ van de media als ‘ondraaglijk’.