This Day in History: 1989-09-28

De districtsprocureur van Leipzig bedreigt de predikanten Christian Führer en Christoph Wonneberger met gevangenisstraffen voor hun politieke betrokkenheid.