This Day in History: 1989-09-17

De eerste voorbede voor de gevangenen in Leipzig vindt plaats in de Oost-Berlijnse Gethsemane-kerk.