This Day in History: 1989-07-20

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Bondsrepubliek Duitsland publiceert een Adenauer-nota uit 1951, op basis waarvan de Oder-Neisse-grens mogelijk als de oostelijke grens van een herenigd Duitsland zou worden erkend.