This Day in History: 1989-06-23

Een kleine tentoonstelling met samizdat-tijdschriften uit de collecties van Ulrike Poppe en Ehrhart Neubert wordt geopend in Oost-Berlijn.