This Day in History: 1989-06-22

Na een Westerse interventie mag Martin Notev, die ondanks een succesvolle vlucht met geweld was teruggekeerd naar het grondgebied van de DDR, de Bondsrepubliek verlaten.