This Day in History: 1989-06-20

De Sovjet burgerrechtenactivist Sacharov roept de staatshoofden van de Sovjet-Unie, de Verenigde Staten, Frankrijk, Groot-Brittannië en de secretaris-generaal van de VN op om druk uit te oefenen op de Chinese regering om de veroordelingen te beëindigen.