This Day in History: 1989-06-18

Solidarnosc zegeviert in de tweede stemming voor de Sejm en wint 99 van de 100 zetels in de Senaat.