This Day in History: 1989-06-17

Erhard Eppler ter gelegenheid van de herdenkingsdienst op 17 juni 1953 in de Bondsdag: “Ik wil dat de burgers van de DDR zich kunnen mengen in de binnenlandse aangelegenheden van hun eigen staat […] naar eigen goeddunken.”