This Day in History: 1989-06-15

RIAS Berlin citeert Gorbatsjov als volgt: “De Muur kan weer verdwijnen als de voorwaarden vervallen, waardoor deze is ontstaan.’