This Day in History: 1989-06-12

De toetreding van Hongarije tot het Vluchtelingenverdrag van Genève, dat drie maanden eerder was uitgesproken, wordt van kracht. In directe gesprekken met de Hongaarse autoriteiten maakt het MfS zich zorgen over de voortzetting van de eerdere uitleverovereenkomst.