This Day in History: 1989-05-04

345 DDR-immigranten komen aan in het opvangcentrum van Gießen. Het opnamevermogen barst uit haar voegen.