This Day in History: 1989-03-29

In de autonome provincie Kosovo worden Albanezen sinds het einde van de oorlog geconfronteerd met ernstige onrust als gevolg van beperkingen op regionaal zelfbestuur. Volgens Amnesty International worden 140 mensen gedood wanneer de demonstraties worden afgewezen.