This Day in History: 1989-03-19

Op het Rode Plein vindt een demonstratie plaats van 10.000 supporters van de hervormer Boris Jeltsin. De protesten zijn gericht tegen de partijprocedure die drie dagen eerder tegen hem is ingeleid.