This Day in History: 1989-03-13

Het SPD-presidium neemt een resolutie aan waarin het DDR-leiderschap wordt opgeroepen om politiek vervolgde sociaaldemocraten moreel te rehabiliteren na de Tweede Wereldoorlog.