This Day in History: 1989-03-10

De Roemeense regering trekt haar uitnodiging aan de VN in om de mensenrechtensituatie in het land te onderzoeken nadat de westerse staten hadden verzocht om vergaderingen van de VN-groep met vertegenwoordigers van alle sociale groepen te beleggen.