This Day in History: 1988-12-30

In een open brief eisen vooraanstaande Sovjet-intellectuelen de onvoorwaardelijke steun van Michail Gorbatsjov.