This Day in History: 1988-12-01

Op een conferentie van Zentral Komité verkondigt Erich Honecker ‘socialisme in de kleuren van de DDR’, waarmee hij zich onderscheidt van het hervormingsbeleid van Michail Gorbatsjov.