This Day in History: 1988-09-05

Protestdemonstratie met ongeveer 150 deelnemers in Leipzig tegen de poging om het vredesgebed te beperken en oppositiegroepen daarvan uit te sluiten.