This Day in History: 1988-04-20

DDR-kerkkranten mogen niet verschijnen vanwege hun verslaggeving van de synode van de kerk van Berlijn-Brandenburg.