This Day in History: 1987-08-15

Het Tsjechoslowaakse Handvest van de Burgerrechtenbeweging 77 roept de regering op tot amnestie voor alle politieke gevangenen en tot het opheffen van beroepsverboden op politieke gronden.