This Day in History: 1987-01-22

In Brno, Tsjecho-Slowakije, wordt Petr Pospíchal, een van de ondertekenaars van Charta 77 en vertegenwoordiger van de jonge katholieken, gearresteerd.