This Day in History: 1985-03-11

Na de dood van Konstantin Chernenko, gisteren, wordt Michail Gorbatsjov vandaga officieel verkozen tot secretaris-generaal van de CPSU.