This Day in History: 1983-02-07

De magistraat van Oost-Berlijn verlengt het verkoopverbod dat sinds november 1952 van kracht is. Voortaan mogen hotels, restaurants, snackbars en kiosken in Oost-Berlijn niets meer verkopen aan West-Berlijners.