This Day in History: 1981-04-01

Oprichting van de afdeling ‘Geschiedenis van de DDR’ aan de Universiteit van Mannheim op initiatief van professor Hermann Weber.