This Day in History: 1980-09-06

Vervanging van Edward Gierek als eerste secretaris van het Centraal Comité van de Poolse Communistische Partij door Stanislaw Kania.