This Day in History: 1979-01-17

Het secretariaat van het Centraal Comité besluit het Instituut voor Opinieonderzoek, opgericht in 1964, te ontbinden. Honecker heeft de meeste empirische onderzoeksresultaten vernietigd.